Beugelsdijk & De Jong Strafrechtadvocaten logo
 
 
 

Onze werkwijze

Tarieven: Vaste prijsafspraak

Klaagschrift tegen de invordering en inhouding van het rijbewijs


Inbegrepen
: een kennismakingsgesprek op kantoor, het opstellen en indienen van het klaagschrift tegen de invordering en inhouding van het rijbewijs om spoedige teruggave van het rijbewijs af te dwingen en (desgewenst) het geven van een toelichting c.q. onderbouwing van het klaagschrift ten tijde van de behandeling van het klaagschrift ter terechtzitting binnen de rechtbank Oost-Brabant (met inbegrip van de reiskosten, reistijd en eventuele wachttijd).

Niet inbegrepen
: het opvragen van alle benodigde bescheiden ter onderbouwing van het beklag, alsmede de reistijd naar andere rechtbanken dan de rechtbank Oost-Brabant (hiervoor geldt een tarief van 50% van het uurtarief voor zover de reistijd meer dan een uur bedraagt). Alle relevante, noodzakelijke bescheiden ter onderbouwing van het nut en noodzaak om het rijbewijs spoedig terug te verkrijgen dienen door u zelf te worden aangeleverd.

Vaste prijs: euro700 (excl. BTW)
 

Verzet tegen strafbeschikking


Inbegrepen
: voor het opstellen en indienen van een verzetschrift tegen een uitgereikte, uitgevaardigde strafbeschikking zit inbegrepen een kennismakingsgesprek op kantoor, het opvragen en bestuderen van het procesdossier en het opstellen en indienen van het verzetschrift.

Niet inbegrepen
: het bijwonen van, het geven van een toelichting c.q. onderbouwing van het verzetschrift op, de zitting. Voor de werkzaamheden ter voorbereiding op en bijstand ten tijde van de zitting dient een afzonderlijke prijsafspraak te worden gemaakt.

Vaste prijs: euro500 (excl. BTW)
 

Bezwaarschrift tegen de omzetting van de taakstraf naar vervangende hechtenis of vervangende jeugddetentie


Inbegrepen: binnen de bezwaarschriftprocedure tegen het bevel tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis, respectievelijk vervangende jeugddetentie (“kennisgeving omzetting taakstraf”), zit inbegrepen een kennismakingsgesprek op kantoor, het opstellen en indienen van het bezwaarschrift en desgewenst het geven van een toelichting c.q. onderbouwing van het bezwaarschrift ten tijde van de behandeling van het bezwaar ter terechtzitting binnen de rechtbank Oost-Brabant (met inbegrip van de reiskosten, reistijd en eventuele wachttijd).

Niet inbegrepen: de reistijd naar andere rechtbanken dan de rechtbank Oost-Brabant (hiervoor geldt een tarief van 50% van het uurtarief voor zover de reistijd meer dan een uur bedraagt).

Vaste prijs: euro500 (excl. BTW)
 

Verzoekschrift tot schadevergoeding / schadeloosstelling


Inbegrepen
: een kennismakingsgesprek op kantoor, het opstellen en indienen van het verzoek tot schadevergoeding en desgewenst het geven van een toelichting c.q. onderbouwing van het verzoekschrift ten tijde van de behandeling van het verzoekschrift ter zitting binnen de rechtbank Oost-Brabant (met inbegrip van de reiskosten, reistijd en eventuele wachttijd).

Niet-inbegrepen: het opvragen van alle benodigde bescheiden ter onderbouwing van het verzoek en de reistijd naar andere rechtbanken dan de rechtbank Oost-Brabant (hiervoor geldt een tarief van 50% van het uurtarief voor zover de reistijd meer dan een uur bedraagt). Alle relevante, noodzakelijke bescheiden dienen door u zelf te worden aangeleverd.

Dit tarief geldt niet voor ondernemers en/of zaken met een internationaal karakter.

Vaste prijs: euro550 (excl. BTW)
 

Bezwaarschrift DNA


Inbegrepen
: binnen de bezwaarschriftprocedure tegen het bepalen en verwerken van het DNA-profiel op grond van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden zit inbegrepen een kennismakingsgesprek op kantoor, het opstellen en indienen van het bezwaarschrift tegen het bepalen en verwerken van uw DNA-profiel in de DNA-databank en desgewenst het geven van een toelichting c.q. onderbouwing van het bezwaarschrift ten tijde van de behandeling van het bezwaar ter zitting binnen de rechtbank Oost-Brabant (met inbegrip van de reiskosten, reistijd en eventuele wachttijd).

Niet inbegrepen
: het opvragen van alle benodigde bescheiden ter onderbouwing van het bezwaarschrift en de reistijd naar andere rechtbanken dan de rechtbank Oost-Brabant (hiervoor geldt een tarief van 50% van het uurtarief voor zover de reistijd meer dan een uur bedraagt). Alle relevante, noodzakelijke bescheiden dienen door u zelf te worden aangeleverd.

Vaste Prijs: euro550 (excl. BTW)
 

Zienswijze VOG-verklaring


Geen vaste prijsafspraak mogelijk.
Voor de duidelijkheid merken wij op dat het voor ons niet mogelijk is om op voorhand een afspraak te maken over de kosten als het gaat om het opstellen en indienen van een zienswijze in reactie op het voornemen van Dienst Justis team COVOG om de aanvraag tot toewijzing van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) af te wijzen. Aangezien een dergelijke zienswijze binnen twee (2) weken moet zijn ingestuurd, is haast geboden.
Neem direct contact met ons op om te bezien of we tot goede afspraken kunnen komen.
 
   
  Onze werkwijze:
  Tarieven
  Algemene voorwaarden (pdf)
  Klachtenregeling (pdf)
  Disclaimer
   
 
Beugelsdijk & De Jong Strafrechtadvocaten logo
 
Home
Specialisaties
Onze advocaten
Onze werkwijze
Contact