Beugelsdijk & De Jong Strafrechtadvocaten logo
 
 
 

Onze werkwijze

Tarieven

Gesubsidieerde rechtsbijstand (Pro Deo)

In het geval u op grond van uw inkomen en vermogen in aanmerking zou kunnen komen voor gefinancierde rechtsbijstand, en in het geval de kwestie ‘toevoegwaardig’ is (strafzaken bij de kantonrechter zijn helaas veelal uitgezonderd), kunnen wij voor de behandeling van uw zaak een zogenoemde toevoeging voor u aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand.
De Raad toetst uw (indien u bent gehuwd of samenwoont: uw beider) inkomen en vermogen om te bezien of u daadwerkelijk voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt.
De normbedragen die de Raad voor deze toets hanteert, worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Die normbedragen, alsook meer informatie over het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand, zijn te vinden op de website www.rechtsbijstand.nl.
Uiteraard kunt u ook, als u meer informatie wenst, contact met ons kantoor opnemen.

Uurtarief

Indien de aanvraag voor een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand onverhoopt wordt afgewezen, de verleende toevoeging in een later stadium wordt ingetrokken of in het geval u nadrukkelijk afziet van de mogelijkheid tot gefinancierde rechtsbijstand, hanteert Beugelsdijk & De Jong Strafrechtadvocaten het kantoortarief vaneuro180 per uur exclusief BTW (21%).
Voor een gratis en vrijblijvend eerste gesprek kunt u altijd bij ons terecht. In dat gesprek kunnen we samen met u de verschillende kostenmogelijkheden bespreken.

Vaste prijsafspraak (Fixed Price)

In enkele juridische procedures is het voor ons mogelijk om vooraf afspraken met u te maken over de totale kosten (een vaste prijsafspraak of fixed price genoemd). Een dergelijke afspraak is slechts mogelijk als de complexiteit en de aard van de werkzaamheden dit toelaten.
Uiteraard kunt u vooraf ook altijd naar deze mogelijkheid informeren. Diverse veel voorkomende procedures die in aanmerking zouden kunnen komen voor deze kostenstructuur vindt u op de vaste prijsafspraak pagina.

Rechtsbijstandsverzekeraar

In het geval u beschikt over een rechtsbijstandsverzekering en uw verzekering dekking biedt voor de kwestie die u aan ons voorlegt, heeft u een vrije advocaatkeuze. U kunt door uw verzekeraar niet verplicht worden om u te laten bijstaan door een jurist van de verzekeraar zelf. U kunt ervoor kiezen dat Beugelsdijk & De Jong Strafrechtadvocaten als uw gemachtigde optreedt in de procedure en uw verzekeraar de kosten voor rechtsbijstand aan ons kantoor zal vergoeden.
Neem hierover zelf contact op met uw rechtsbijstandsverzekeraar en bericht uw verzekeraar dat u uitdrukkelijk aanspraak maakt op het recht van vrije advocaatkeuzen, waarna u laat weten dat u wilt te worden bijgestaan door uw voorkeursadvocaat verbonden aan ons kantoor.
 
   
  Onze werkwijze:
  Tarieven
  Algemene voorwaarden (pdf)
  Klachtenregeling (pdf)
  Disclaimer
   
 
Beugelsdijk & De Jong Strafrechtadvocaten logo
 
Home
Specialisaties
Onze advocaten
Onze werkwijze
Contact