Beugelsdijk & De Jong Strafrechtadvocaten logo
 
 
 

Specialisaties

Strafbeschikking

In het geval dat de officier van justitie voldoende bewijs meent te hebben dat u een (licht) strafbaar feit heeft gepleegd, dan kan hij u een strafbeschikking aanbieden. Gaat u akkoord met dat aanbod, dan wordt u niet gedagvaard en zal de zaak niet worden voorgelegd aan de rechtbank. Dat lijkt voordelig. Houdt u echter in gedachte dat een onafhankelijke en onpartijdige strafrechter er in geval van het uitvaardigen van een strafbeschikking niet aan te pas komt.

Het accepteren van het aanbod van de officier betekent dan ook dat het feit bewezen wordt geacht en dat u een strafblad krijgt. Daarnaast dient u er rekening mee te houden dat de straffen die het openbaar ministerie hanteert vaak hoger zijn dan de straffen die rechtbanken hanteren.

Wij hebben ervaring met het beoordelen en inschatten van zaken die voor een strafbeschikking in aanmerking komen. Wij wonen met u de zitting bij en beoordelen voordat u akkoord gaat of aan u een voor u gunstig aanbod is gedaan. Is dat niet het geval, dan zullen wij u adviseren niet akkoord te gaan zodat de zaak voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter wordt voorgelegd. Ook in dat geval kunnen wij u vanzelfsprekend bijstaan.

Zie ook OM-transactie.
 
   
  Specialisaties:
  Aanhouding
  Verhoor bij de politie
  Strafbeschikking
  Transactie
  Dagvaarding
  Jeugdstrafrecht
  Hoger beroep
  Ontneming
  Inbeslagname
   
 
Beugelsdijk & De Jong Strafrechtadvocaten logo
 
Home
Specialisaties
Onze advocaten
Onze werkwijze
Contact