Beugelsdijk & De Jong Strafrechtadvocaten logo
 
 
 

Onze advocaten

Mr. I.F.J. Beugelsdijk (Ivo)

In 2009 rondde Ivo zijn universitaire opleiding Rechtsgeleerdheid, accent Strafrecht, cum laude af in Tilburg. Tijdens zijn voltijdstudie is hij werkzaam geweest bij het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch en hij heeft ervaring opgedaan binnen het Openbaar Ministerie (het Ressortsparket), eveneens in Den Bosch.

Na zijn studie is hij als advocaat in strafzaken begonnen in het arrondissement Breda. In die periode is hij tweeëneenhalf jaar lid geweest van de contactcommissie strafrecht binnen de lokale Orde van Advocaten (in het arrondissement Zeeland-West-Brabant). Doordat hij inzicht heeft verworven in het werk bij zowel de zittende magistratuur (rechtspraak) als bij het OM, weet hij doeltreffend resultaat te bereiken als strafrechtadvocaat.

Eind 2015, begin 2016, heeft Ivo met succes de Opleiding Specialisatie Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen afgerond en is hij als strafrechtspecialist lid geworden van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA).

Ivo behandelt strafzaken in elke fase van het proces; van verhoorbijstand tijdens het politieverhoor, bijstand ten aanzien van inhoudelijke zittingen bij de politierechter / kinderrechter of de meervoudige strafkamer, tot het voeren van procedures binnen Penitentiaire Inrichtingen (gevangenissen) voor of na een uitspraak van de rechter.

beugelsdijk@beugelsdijkdejong.nl
06 - 21 22 35 94
/ivobeugelsdijk
 


Ivo Beugelsdijk, Beugelsdijk & De Jong Strafrechtadvocaten


 
Beugelsdijk & De Jong Strafrechtadvocaten logo
 
Home
Specialisaties
Onze advocaten
Onze werkwijze
Contact